Privacybeleid

Privacybeleid

Op verschillende plaatsen op de Bolletje internetsite kunt u persoonlijke gegevens invullen, zoals uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie wordt door ons geregistreerd, zodat we uw vraag of opmerking kunnen beantwoorden, kunnen reageren op uw sollicitatie of u als winnaar bekend kunnen maken van eventuele Bolletje prijsvragen. Ook kunnen de opgeslagen gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te houden van Bolletje, haar producten en activiteiten. Indien u hierop geen prijs stelt, kunt u dit bij het invullen van uw gegevens aangeven.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en wettelijk is toegestaan. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Ook worden er geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een medewerker van Bolletje. Wanneer u aanvinkt de nieuwsbrief te willen ontvangen kunt u deze enkele malen per jaar verwachten, ook kan Bolletje u aan de hand van de gegevens die u op het formulier invult benaderen voor eventuele interne verbeterprojecten, zoals een tevredenheidonderzoek of onderzoek naar nieuwe productideeën. Uiteraard zijn wij erg zorgvuldig met de gegevens die u achterlaat en zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bolletje heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Bolletje van u heeft geregistreerd. Ook kunt u deze gegevens laten corrigeren of verwijderen door een e-mail met uw naam, adres en verzoek te sturen naar consument@bolletje.nl.